fuel leakage

  • fuel leakage- wyciek paliwa

Fuel leakage forced the pilot to shorten the route and make the emergency landing- Wyciek paliwa zmusił pilota do skrócenia trasy oraz wykonania lądowania awaryjnego.