śmigło samolotu

Gramatyka ICAO 4/5/6: rzeczowniki policzalne i niepolicznalne

MUCH/ MANY
Ich znaczenie to wiele, dużo in Polish. Jednak nie używamy ich w języku angielskim zamiennie.  Much odnosi się do rzeczowników niepoliczalnych, takich jak: powietrze,przestrzeń,woda, etc. Z kolei many stosujemy do rzeczowników policzalnych: samolot,silnik, pilot, etc.
That’s why we say:
I think the passenger has drunk too much alcohol and he is behaving dangerously.
But
I think the passenger has drunk too many glasses of beer and he is behaving dangerously. We will request police assistance on landing.
Alkohol jako substancja jest niepoliczalny. Szklanki/ kufle/kieliszki są policzalne.
LITTLE/ FEW
Istnieje podobna zależność pomiędzy little i few, które tłumaczymy na język polski jako mało.  Little stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi, a few z policzalnymi.
That’s why we say:
We have too little fuel to reach the destination. We need to divert.
But
We have too few pilots in the team who can fly in these conditions.
Jedyny haczyk;) Jeśli przed few oraz little postawimy a, dramatycznie zmienia to znaczenie: a few- kilka/ a little- trochę. Pozbywamy się wręcz znaczenia negatywnego, charakterystycznego dla little/ few:
We have a few pilots who can fly in these conditions- Mamy kilku pilotów, którzy potrafią latać w takich warunkach.
There are a few small clouds in the sky, generally the weather is perfect for flying.
We still have a little time comfort so we can make another pattern.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.