pose discomfort- …

pose discomfort- stanowić dyskomfort/ być powodem złego samopoczucia
Generally speaking, the cabin crew is prepared to intervene in all situations which pose discomfort or danger to the passengers- Ogólnie, załoga pokładowa jest przygotowana do interwencji we wszystkich sytuacjach, które wywołują dyskomfort lub są niebezpieczne dla pasażerów.