ask for clearance for emergency landing

ask for clearance for emergency landing- prosić o zgodę na lądowanie awaryjne
Unamed investigators said the pilot had reported a technical malfunction and asked for clearance for an emergency landing at the nearby airport- Anonimowi śledczy twierdzą, że pilot zgłosił awarię techniczną oraz prosił o zgodę na lądowanie awaryjne na pobliskim lotnisku.