grounded planes

grounded planes- uziemione samoloty

Foreign pilots will be allowed entry into Australia on two-year work visas to solve the problem of a growing national shortage that is seeing planes grounded and flights cancelled- Zagraniczni piloci otrzymają pozwolenie na wjazd do Australii na podstawie dwuletniej wizy. Umożliwi to rozwiązanie problemu rosnącego braku pilotów, co spowodowało uziemienie samolotów i odwołanie lotów.

Dodaj komentarz