safe separation between arriving and departing aircraft

słowo dnia

safe separation between arriving and departing aircraft- bezpieczna odległość/ separacja pomiędzy lądującymi a startującymi samolotami

Additional data safety measures will ensure there’s no loss of safe separation between arriving and departing aircraft- Dodatkowe środki bezpieczeństwa zapewnią utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy lądującymi, a startującymi samolotami. 

Dodaj komentarz