unattended

unattended- bez nadzoru
Never leave your luggage unattended.  It will be removed without notice and you may be prosecuted. – Nigdy nie zostawiaj swojego bagażu bez nadzoru.  Zostanie usunięty bez informacji/ ostrzeżenia,  a ty możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności.