security settings

security settings- ustalenia dotyczące zasad bezpieczeństwa
The security settings at the airports need to remain tight for an enduring period– Ustalenia dotycząca zasad bezpieczeństwa na lotniskach muszą nadal być bardzo ścisłe tak długo, jak to będzie potrzebne.