have a narrow escape

– have a narrow escape- powieść się/ udać się „o włos”.
We had a narrow escape when the crazy pilot suddenly appeared with his plane in front of us- Niewiele brakowało….gdy szalony pilot i jego samolot nagle pojawił się tuż przed nami.
[chimpy_lite_form]

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.