sufficient fuel remaining

  • sufficient fuel remains- wystarczająca ilość paliwa

One of the obligatory questions asked by the ATC officers in the emergency situations regards the sufficient fuel remainingJedno z obowiązkowych pytań zadawanych przez kontrolerów lotu w sytuacjach nagłych dotyczy tego czy samolot posiada wystarczającą ilość paliwa