request to be diverted- …

  • request to be diverted- poprosić o przekierowanie

The  pilot heard strange noises from the right engine and requested to be diverted to alternative airportPilot usłyszał dziwny hałas dochodzący z prawego sinika  i poprosił o przekierowanie na alternatywne lotnisko.