pilots meet with potential employers- piloci spotykają  się z potencjalnymi pracodawcami

pilots meet with potential employers- piloci spotykają  się z potencjalnymi pracodawcami
The conference provides pilots a place to meet with potential employers and to learn more about aviation careers- Konferencja zapewnia pilotom możliwość spotkania z potencjalnymi pracodawcami oraz uzyskanie dodatkowych informacji na temat zatrudnienia w w lotnictwie.
 

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.