ground maintenance positions will be the hardest to fill-stanowiska obsługi naziemnej będzie najtrudniej obsadzić w niedalekiej przyszłości

The aviation media often speak about the shortage of pilots worldwide but according to the experts ground maintenance positions will be the hardest to fill- Media związane z lotnictwem często informuja o ogólnoświatowym braku pilotów,a le według ekspertów  stanowiska obsługi naziemnej będzie najtrudniej obsadzić w niedalekiej przyszłości.
[chimpy_lite_form]