statek stojący w porcie

Flying in Dangerous Zones. ICAO 4/5/6, pytanie egzaminacyjne 3.

issue a warning- wydać ostrzeżenie
imminent- bliski/ nieuchronny
missile- pocisk
alert notification- ogłoszenie alarmu
European safety authorities have issued a warning to air traffic over possible imminent military action against Syria including the use of cruise missiles. The alert notification focuses on the eastern Mediterranean Sea and particularly the Nicosia flight information region.
launch of air strikes- rozpoczęcie nalotów
intermittent disruption- okresowe zakłócenia
due consideration- stosowna rozwaga/ odpowiednie środki ostrożności
It warns of a „possible launch of air strikes” against Syria using air-to-ground or cruise missiles over the next 72h. The notification adds that there could be „intermittent disruption” of radio navigation systems, and that airlines need to take „due consideration” when planning flight operations in the region. Nicosia FIR had recently been the subject of warnings regarding interruption to GPS navigation systems.
expire- stracić ważność
hazardous- niebezpieczny
it pose a high risk- stanowi wysokie ryzyko/ jest bardzo ryzykowne
intentional targeting- umyślne obranie za cel
misidentification- błędna identyfikacja
EASA’s latest conflict-zone bulletin on Syria – which expired on 4 April – stated that the hazardous security situation and intense military operations posed a high risk of intentional targeting or misidentification of civil aircraft.
0:06′ exercise caution- zachować ostrożność/ zastosować środki bezpieczeństwa
0:17′ disrupt- zakłócać (np. disrupt the work of the equipment- zakłócić pracę sprzętu/ wyposarzenia/ urządzeń)
0:37′ refer to the specific threat- odnieść się do konkretnego zagrożenia
0:25′ consider taking military action in response to …- rozważać podjęcie działań wojskowych w odpowiedzi na …
0:38′ decline to respond- odmówić odpowiedzi
[gdlr_video url=”https://youtu.be/p9kiC_2jjFk” ]

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.