pas startowy na lotnisku

Nadawanie cyfr i liczb

0 ZE-RO
1 WUN
2 TOO
3 TREE
4 FOW-er
5 FIFE
6 SIX
7 SEV-en
8 AIT
9 NIN-er

Decimal DAY-SEE-MAL
Hundred HUN-dred
Thousand TOU-SAND
Ćwicząc zwracajcie koniecznie uwagę na akcentowanie sylab napisanych wielkimi literami. Język angielski znacząco różni się tu od języka polskiego. Sylaby akcentowane wypowiadane są bardzo mocno, sylaby nieakcentowane sa jak najbardziej redukowane. W języku komunikacji lotniczej bezdźwięczna spółgłoska ‚th’ (3) zastępowana jest mocnym ‚t’.
[gdlr_video url=”https://youtu.be/woKTVMHKljk” ]
Wszystkie liczbniki należy wymawiać osobno wypowiadając cyfry
call sign-  znak wywoławczy
CCA 238 Air China two three eight
OAL 242 Olympic two four two
Przećwiczmy:
ACX 642/ SFB 469/ HQO118/ JMX 862/ MSK 317/ RRC 926
flight level- poziom lotu
FL180 flight level one eight zero
FL 95 flight level niner five
Przećwiczmy:
FL 25/ FL 45/ FL 175/ FL 190/ FL 200
heading- kurs
100 degrees heading one zero zero
080 degress heading zero eight zero
wind direction and speed- kierunek wiatru i prędkość
200 degress 25 knots wind two zero zero degrees two five knots
160 degress 18 knots wind one six zero degrees one eight knots
Przećwiczmy:
180 degrees 17 knots/ 120 degrees 24 knots/ 40 degrees 22 knots
transponder codes- kody transpondera
2400 squawk two four zero zero
4203 squawk four two zero three
Przećwiczmy:
0363/ 4096/ 7500/ 1177
runway- pas
27 runway two seven
30 runway three zero
Przećwiczmy:
09/ 18/ 36
altimeter setting- nastawianie wysokościomierza
998 QNH niner niner eight
1010 QNH one zero one zero
1008 QNH one zero zero eight
Przećwiczmy:
990/ 1012/960
Liczby wykorzystywane do określania wysokości bezwględnej, podstawy chmur, widzialności, RVR, poziomu lotu, kodu transpondera oraz wartości wykorzystywane do nastawiania wysokościomierza, które składają się z pełnych setek lub/i pełnych tysięcy, należy wymawiać tak, jak w języku potocznym.
altitude- wysokość bezwględna
800 eight hundred
3400 three thousand four hundred
12 000 one two thousand
cloud base- podstawa chmur
2200 two thousand two hundred
4300 four thousand three hundred
visibility- widzialność
1000 visibility one thousand
700 visibility seven hundred
runway visual range- zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej
600 six hundred
1700 one thousand seven hundred
flight levels- poziomy lotu
FL100 flight level one hundred
transponder codes- kody transpondera
7000 seven thousand
altimeter setting- nastawianie wysokościomierza
1000 QNH one thousand
Z wyjątkiem przykładów wymienionych poniżej, w łączności radiotelefonicznej sześciocyfrowe częstotliwości powinny być podawane poprzez przeczytanie wszystkich cyfr. Jeżeli dwie ostatnie wartości stanowi zero, należy przeczytać tylko pierwsze cztery cyfry.
118.000 ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO
118.005 ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO ZERO FIVE
118.010 ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO ONE ZERO
118.025 ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO TWO FIVE
118.050 ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO FIVE ZERO
118.100 ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE
Należy zachować ostrożność określając kanał łączności radiotelefonicznej VHF sześcioma cyframi w przestrzeni powietrznej, w której kanały łączności posiadają separację 25 kHz, ponieważ na pokładowych urządzeniach radiowych z separacją kanałów co 25 kHz lub więcej możliwy jest wybór tylko pięciu pierwszych cyfr oznacznika liczbowego kanału łączności. W przestrzeni powietrznej gdzie wszystkie kanały łączności głosowej VHF posiadają separację 25 kHz lub więcej i stosowanie sześciu cyfr nie jest potwierdzane wymogiem operacyjnym określanym przez właściwe władze, należy stosować pierwsze pięć cyfr oznacznika liczbowego, z wyjątkiem przykładów kiedy dwie ostatnie cyfry to zera- wtedy wystarczy podać tylko pierwsze cztery.
118.000 ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO
118.025 ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO TWO
118.050 ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO FIVE
118.075 ONE ONE EIGHT DECILAM ZERO SEVEN
118.100 ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE
Materiał przygotowany na podstawie źródła: Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.