Dzisiaj kilka "słów dnia" w jednym zdaniu. HAVE FUN:)!

Dzisiaj kilka „słów dnia” w jednym zdaniu. HAVE FUN:)!
parallel taxiways- równeległe drogi kołowania (perpendicular- prostopadłe)
expanded and reconfigured passenger terminal- powiększony i urządzony na nowo terminal dla pasażerów
enable to …- umożliwić …
accommodate- pomieścić (tutaj: obsłużyć)
The London City Airport Development Programme includes eight new aircraft stands, a parallel taxiway, and an expanded and reconfigured passenger terminal, due for completion in 2022, enabling the airport to accommodate 6.5 million passengers per year- Projekt Rozwoju London City Airport zawiera osiem nowych stanowisk dla samolotów, równoległe drogi kołowania, powiększony i urządzony na nowo terminal dla pasażerów: wszystko to umożliwi przyjęcie 6.45 milliona pasażerów rocznie.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.