left wing separated from the fuselage- lewe skrzydło odpadło od kadłuba

słowo dnia

left wing separated from the fuselage- lewe skrzydło odpadło od kadłuba

Eye witnesses reported the aircraft operating normally until the left wing separated from the fuselage and landed in a field- Naoczni świadkowie zeznali, że samolot zachowywał się normalnie do chwili, w której lewe skrzydło odpadło od kadłuba i spadło na pole.

Dodaj komentarz