left wing separated from the fuselage- lewe skrzydło odpadło od kadłuba

left wing separated from the fuselage- lewe skrzydło odpadło od kadłuba
Eye witnesses reported the aircraft operating normally until the left wing separated from the fuselage and landed in a field- Naoczni świadkowie zeznali, że samolot zachowywał się normalnie do chwili, w której lewe skrzydło odpadło od kadłuba i spadło na pole.
[chimpy_lite_form]

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.