landing on a taxiway could lead to a catastrophic accident- przyziemienie na drodze kołowania może doprowadzić do tragicznego wypadku

słowo dnia