landing on a taxiway could lead to a catastrophic accident- przyziemienie na drodze kołowania może doprowadzić do tragicznego wypadku

landing on a taxiway could lead to a catastrophic accident- przyziemienie na drodze kołowania może doprowadzić do tragicznego wypadku
It was a serious event since a landing on an active taxiway could lead to a catastrophic accident- To było bardzo poważne zdarzenie, ponieważ przyziemienie na drodze kołowania może doprowadzić do tragicznego wypadku.