Rozmowa wstępna - Lekcja 4

What is Your Job? What are your Interests?
KURS E-LEARNING ICAO level 4 + NAGRANIA LEKTORÓW + EGZAMIN PRÓBNY ONLINE
3 Maj 2018

Rozmowa wstępna – Lekcja demo by ICAO4U

/
Dodane przez
/
Komentarze0

Polecenie:

Odpowiedz na pytanie. Poniżej znajdziesz przykład.

What is your interest in aviation?

mini słownik

confident of/ about- pewny

I am aware of …- jester świadomy …

various types of planes- rozmaite rodzaje samolotów

trigger interest- wywoływać/ budzić zainteresowanie

constantly- stale/ nieustająco

raise competence- poszerzać kompetencje/ umiejętności

przykładowa odpowiedź (poziom podstawowy)

I love aviation. I am interested in all of the aspects of aviation. I have been reading books about the history of aviation since I was a child. Wright brothers  were my childhood heros. I love traveling, watching places, working with people. But flying airplane gives me great feeling that I have a control over the big, heavy and very fast airplane. I am confident of my skills but I am aware of how much I still have to learn. Various types of planestrigger my interest and I constantly want to raise my competence and skills, fly new types of airplanes, there are so many wonderful machines to jump in the cockpit.

mini słownik

What is your job?

currently- obecnie

deliver- dostarczać/ tutaj: bezpiecznie przetransportować/ dowieźć

destination- cel podróży

przykładowa odpowiedź (poziom podstawowy)

I am an airline pilot. I work for Fly Free Airlines. Currently I am a captain/ first officer of E170/B737/B767. I am responsible for delivering passengers to their destination quickly and safely. I have to follow my monthly duty plan, company safety and operational procedures.

mini słownik

for passion reasons- ze względu na pasję

run company- prowadzić firmę

deal with- zajmować się …/ działać w branży …

I want to keep it this way- chcę aby tak zostało

przykładowa odpowiedź (poziom podstawowy)

I fly airplanes for recreational and passion reasons. In my job I run my company. It deals with foreign language education. I have the website on which I publish materials about specialized language in law/ medicine/technology/ business and aviation. We will soon add cosmetology. I really like my job but all week I think about the moment when I climb to the cockpit and start up the engines. Aviation is my real passion and I want it to keep it this way.

posłuchaj przykładowej odpowiedzi

symulacja egzaminu

Posłuchaj pytania

Nagraj swoją odpowiedź

Posłuchaj swojej odpowiedzi

Wyślij do sprawdzenia

UWAGA! Jest to wersja demonstracyjna naszego systemu, nagranie nie zostanie sprawdzone lektora ICAO4U. Jeżeli chcesz skorzystać ze wszystkich przykładowych odpowiedzi i nagrań lektorów oraz mieć dostęp do egzaminu próbnego kup pełną wersję naszego e-learningu.

Kup teraz

Dodaj komentarz