accomplish multiple tasks simultaneously

słowo dnia

accomplish multiple tasks simultaneously- realizować wiele zadań jednocześnie

Pilots must be prepared to accomplish multiple tasks simultaneously , sometimes in very quick successionPiloci muszą być przygotowani do realizacji wielu zadań jednocześnie lub następujących błyskawicznie pos obie.

Dodaj komentarz