accomplish multiple tasks simultaneously

accomplish multiple tasks simultaneously- realizować wiele zadań jednocześnie
Pilots must be prepared to accomplish multiple tasks simultaneously , sometimes in very quick successionPiloci muszą być przygotowani do realizacji wielu zadań jednocześnie lub następujących błyskawicznie pos obie.
[chimpy_lite_form]