additional range capability- dodatkowy zasięg

additional range capability- dodatkowy zasięg
The aircraft will embark on a short flight-test program to certify the modifications to the standard A350-900 that will bring the ULR’s additional range capability- Statek powietrzny rozpocznie krótki program testów w locie aby otrzymać certyfikację modyfikacji względem standardowego A350-900, które zapewnią ULR dodatkowy zasięg.