seek career in aviation

słowo dnia

seek careers in aviation- poszukiwać zatrudnienia w lotnictwie/ wybrać lotnictwo jako drogę zawodową

Women in Aviation International Conference was held in Nevada to  inspire women to seek careers in aviation- Celem Konferencji „Kobiety w Lotnictwie” zorganizowanej w Nevadzie było zainteresowanie kobiet wybraniem drogi zawodowej w lotnictwie.

Dodaj komentarz