proceed with the landing with the intent of ...

słowo dnia

proceed with the landing with the intent of …- kontynuować lądowanie z zamiarem …

He decided to proceed with the landing with the intent of using the length of the runway to reduce the speed- Zdecydował się kontynuować lądowanie zamierzając wykorzystać długość drogi startowej dla zredukowania prędkości.

Dodaj komentarz