proceed with the landing with the intent of …

proceed with the landing with the intent of …- kontynuować lądowanie z zamiarem …
He decided to proceed with the landing with the intent of using the length of the runway to reduce the speed- Zdecydował się kontynuować lądowanie zamierzając wykorzystać długość drogi startowej dla zredukowania prędkości.
[chimpy_lite_form]

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.