lot nad morzem

Kryteria oceniania ICAO 4: wyjaśnienie.

Kandydaci często proszą o wyjaśnienie językiem codziennym (a nie terminologią lingwistyczną) kryteriów ocen egzaminu ICAO 4.
Egzaminator ocenia: wymowę, znajomość gramatyki, słownictwo, płynność, zrozumienie, współpracę komunikacyjną.
Wymowa: jesteście bezpieczni jeśli nie popełniacie błędów powodujących niewłaściwe zrozumienie lub niezrozumienie komunikatu. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, w której kandydaci mieli problemy z rozróżnieniem dźwięcznych i bezdźwięcznych spółgłosek, nie umieli odpowiednio wymówić angielskich głosek „th”- zastępowali je „d” lub „t” i nie mieli problemu ze zdaniem egzaminu. Na często zadawane pytanie: „Czy muszę brzmieć jak native speaker?”  odpowiadam zdecydowanie: „Nie, nie musisz”.  Na poziomie 4, native speaker z łatwością rozpozna, że posługujesz się angielskim jako językiem obcym. I nie ma to jakiegokolwiek wpływu na ewentualne uznanie Twojego poziomu jako „w pełni operacyjny” lub „nie”. Prowadziłem egzamin z kilkoma pilotami, którzy mówili z bardzo wyraźnym wschodnioeuropejskim akcentem: przesadnie mocne spółgłoski, brak rozróżnienia pomiędzy długimi i krótkimi samogłoskami, pełne wymawianie wszystkich sylab z wyraźnymi pauzami między słowami, itd. I zdali doskonale, ponieważ wyżej wymienione błędy nie miały wpływu na skuteczność i wydajność komunikacyjną.
Płynność: reaguj szybko na pytania, mów, ciesz się komunikacją. Nie musisz popisywać się płynnością wymaganą podczas pogawędki z Królową na temat osatnich wyścigów konnych Royal Ascot;).  Ale…  unikaj zaśmiecania wypowiedzi długimi, nieproduktywnymi „yyy”, nie zacinaj się. W dłuższych wypowiedziach, postaraj się opowiedzieć historię. W krótszych: bezpośrednio odpowiadaj na pytania. Typowym zjawiskiem, które obserwuję wśród specjalistów rozmaitych branż rynku (lekarze, prawnicy, ekonomiści, piloci) jest to, że podczas egzaminów zawodowych z języka angielskiego chcą brzmieć jak merytoryczni eksperci. To w pełni zrozumiałe, ale np. ICAO 4 nie jest egzaminem sprawdzającym wiedzę na temat pilotażu. Nie oceniamy poziomu wiedzy merytorycznej na temat wykonywanego zawodu. Nie śmiałbym tego robić. Powtórzę: wydajność i skuteczność komunikacyjna. Jasne, czytelne, łatwe do zrozumienia, jednoznaczne komunikaty. Kilka zdań na każdy temat. Nie bój się: i tak zadam Ci dodatkowe pytania na podstawie tego co powiesz :).
Zrozumienie: to rzeczywiście trudna część egzaminu. Powtarzanie komunikatu, zadawanie pytań do wysłuchanego komunikatu, udzielenie rad i wskazówek stosownie do przedstawionej sytuacji. I nie ma tutaj drogi na skróty. W części powtarzania komunikatów należy powtórzyć wszystkie istotne elementy wiadomości: „Nie jestem pewien, czy podwozie główne jest wysunięte. Muszę wykonać niski przelot nad drogą startową  aby naziemny pesonel techniczny sprawdził status i pozycję podwozia głównego”. Podkreśliłem elementy komunikatu, które należy powtórzyć, jednak nie trzeba całej wiadomości zapamiętywać i powtarzać słowo w słowo. Wielu kandydatów stara się ze wszystkich sił zapamiętać i powtórzyć wszystko i nie udaje im się, często zapominają o ważnych elementach. „Rozumienie komunikatów” to wymagająca część egzaminu, kandydaci, którzy nie zdają egzaminu, często nie zaliczają właśnie tego komponentu.
Słownictwo: zwykle nie sprawia kłopotów pilotom i kontrolerom. Większość podręczników, instrukcji, checklist wydawana jest w języku angielskim, międzynarodowe strony internetowe redagowane są po angielsku, kursy podnoszenia zawodowych kompetencji prowadzone są często w języku angielskim. Tak więc naturalnie, kandydaci prezentują odpowiedni poziom znajomości słownictwa. Jeśli uda Ci się stosować terminologię języka lotniczego w kontekście zwykłej codziennej komuniakcji zawodowej, jesteś bezpieczny. Pamiętaj tylko aby Twoja wypowiedź nie skłądałą się wyłącznie ze słów rodem ze słownika terminologii lotniczej. Ponownie: wydajność i skuteczność komunikacyjna jest najważniejszym kryterium oceny Twoich umiejętności.
Gramatyka: podobnie jak wymowa. Nie popełniaj błędów, które negatywnie wpływają lub uniemożliwiają skuteczną komunikację, zrozumienie. Znajomość podstawowych czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych zupełnie wystarczy. Nikt nie oczekuje, że będziesz budował zdania w mieszanym trybie warunkowym w stronie biernej i na dodatek mowie zależnej:).  Zwracaj uwagę na właściwe formy prostych czasów, czasowniki nieregularne, liczbę mnogą i pojedynczą (wiele rzeczowników nieregularnych), okoliczniki czasu, liczebniki.
Współpraca komunikacyjna: kandydaci często mają tu wiele obaw, na egzaminie zwykle otrzymują wysoki wynik. Ludzie z pasją lubią rozmawiać na tematy, które budzą ich entuzjazm. Więc kończy sie tym, że muszę uważać aby kandydat nie przekroczył limitu czasu przeznaczonego na egzamin (30-35 minut). Łącznie kandydatowi zadawanych jest około 35 pytań (łącznie z 16 odsłuchami) z zestawu egzaminacyjnego + 15-25 układanych na bieżąco przez egzaminatora stosownie do treści odpowiedzi udzielanych przez kandydata. Więc, tak: musisz współpracować, odpowiadać na pytania, powtarzać wiadomości, zadawać pytania, udzielać wskazówek, porównywać sytuacje, itd.
I nie obawiaj się. Zdasz. Nabyłeś już niezwykłe umiejętności wymagane do uzyskania licencji prywatnej lub zawodowej pilota. Albo jesteś w trakcie nauki tych wspaniałych kompetencji. Egzamin ICAO 4 nie zatrzyma Cię. To po prostu kolejny etap realizacji zawodowych ambicji lub prywatnej pasji.
[chimpy_lite_form]