mikrofon, studio nagrań

Egzamin ICAO4: ćwiczenie umiejętności zrozumienia/ powtarzania komunikatów

Jedno z najczęściej pojawiających się pytań:

  • jak przygotować się do odsłuchów?
  • jak słuchać/ na czym się skupiać?

Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji egzaminacyjnych, kilka uwag i wskazówek.
Jakkolwiek banalnie to zabrzmi: SŁUCHAĆ, jak najwięcej. Źródeł w Internecie  jest sporo, więc problemem jest oczywiście wybór.  Szukajcie nagrań, które przypominać będą odsłuchy egzaminacyjne:

  • nie słuchajcie wyłącznie native speakerów, podczas egzaminu to tylko około 10-15% nagrań, ponieważ komunikaty są odczytywane przez osoby rozmaitych narodowości i grup językowych. Pozwoli Wam to także na wyrobienie elastyczności w rozumieniu. Będzie bezcenna, gdy podczas egzaminu pierwszy komunikat wypowie Chińczyk, drugi: Czech, trzeci: Francuz, itd. Różnice w akcentach są bardzo wyraźne, nikt tu niczego nie „poleruje”,
  • powtarzajcie krótkie wypowiedzi, a nie cały ATIS lub ATC Clearance. Pojedyncze nagranie egzaminacyjne ma jedno lub maksymalnie dwa zdania. Ćwiczenia dobrze zacząć od nagrań, do których załączone są napisy, będzie łatwiej. Ważne: gdy słuchacie- czytajcie jednocześnie, ale powtarzając nie patrzcie na tekst,
  • szukajcie nagrań, które dotyczą sytuacji nietypowych, właśnie takie są treścią egzaminu, określone jako: non-typical situations. To oczywiście min. wszystkie sytuacje emergency,
  • nagrywajcie własne powtórzenia i porównujcie ich trafność z oryginalnymi wersjami,
  • koniecznie słuchajcie z głośników, a nie na słuchawkach. Podczas egzaminu nie korzystacie ze słuchawek.

Oczywiście, sporą trudnością jest zapamiętanie dwuzdaniowego niestandardowego komunikatu za pierwszym razem. Każdemu sprawia to problem. Podczas egzaminu zawsze możecie poprosić o powtórzenie- bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Więc nie zrażajcie się ewentualnym niepowodzeniem podczas pierwszego przesłuchania. Choć są sposoby ułatwiające zrozumienie:

  • koncentrujemy się na częściach mowy, np. czasownikach lub rzeczownikach. To one przekazują znaczenie, gdy je zapamiętacie, łatwo będzie zbudować wypowiedź dookoła nich. Nikt nie oczekuje, że podczas egzaminu dokładnie- słowo w słowo- powtórzycie tekst. Odpowiadacie na pytanie: What’s the message? a nie Repeat the message.
  • Przy komunikacie dwuzdaniowym koniecznie zapamiętajcie szczegóły drugiego zdania, jeśli będziecie chcieli zapamiętać pierwsze słowo w słowo, zgubicie drugie zdanie.

Druga i trzecia część odsłuchów to zadawanie pytań do komunikatu i udzielanie wskazówek. Ćwiczcie to. Słuchając komunikatów np. w wybranych nagraniach youtube zadawajcie pytania do informacji udzielanych przez pilota. Podczas egzaminu: you need to ask the questions to find out more information. Na pewno dobrą strategią jest zadawanie wszystkich „wh” questions: Where … / When … / Who … , itd. Kontrolujcie tylko pokusę udzielania rad wtedy, gdy oczekujemy od Was zadawania pytań:). Wielu kandydatów o tym zapomina. Podczas zadawania pytań unikajcie jakichkolwiek zwrotów grzecznościowych typu could you please tell me, itd. Proste, jednoznaczne pytania: więcej niż jedno. Musi ich być kilka, jeśli zadacie jedno, zawsze poproszę Was o kolejne.
Przygotowując się do części trzeciej, również odgrywajcie rolę kontrolera. Do przedstawionego przez pilota komunikatu układacie szybko stosowne wskazówki, rady. Także więcej niż jedną. I ćwicząc również zwracajcie uwagę aby mówić bezpośrednio: trybem rozkazującym, bez żadnych ozdobników.
Powodzenia!

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.