jezioro

New Advanced Version of the HondaJet. Zadanie egzaminacyjne 3/ kategoria tematyczna: nowoczesne statki powietrzne.

longer range- dłuższy/ większy zasięg
interior options- opcje wyposażenia wnętrza
Honda Aircraft announces an advanced version of the HondaJet. The HondaJet Elite promises longer range (dłuższy/ większy zasięg), and has added more avionics, paint and interior options (opcje wyposażenia wnętrza).
fuel efficiency- wydajność paliwa
exceptionally quiet- wyjątkowo ciche 
reduced both exterior and interior noise- obniżył poziom hałasu na zewnątrz i wewnątrz
With a range of 1,427 nm, the Elite version has a 17-percent greater range than the original HondaJet. Honda Aircraft claims to have greater fuel efficiency (wydajność paliwa) than any other aircraft in its category of light jets. While the HondaJet was already known for being exceptionally quiet (wyjątkowo ciche), a modification to the engine inlet structure reduced both exterior and interior noise (obniżył poziom hałasu na zewnątrz i wewnątrz) even more, the company says.
… will make flight planning even easier – … sprawi, że planowanie lotu będzie prostsze
required runway length- wymagana długość pasa startowego
climb and approach gradients- gradient/nachylenie podczas wznoszenia i podejścia
for all stages of flight- dla wszystkich faz lotu 
Updates to the avionics will make flight planning even easier (sprawi, że planowanie lotu będzie prostsze). The HondaJet Elite has added automatic computations for required runway length (wymagana długość pasa startowego),  climb and approach gradients (gradient/nachylenie podczas wznoszenia i podejścia), and performance planning for all stages of flight (dla wszystkich faz lotu) to its itegrated Garmin G3000 avionics suite.  New safety features include angle of attack, stability protection, coupled go-around technology and underspeed protection.


 
 

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.