we will never compromise safety- nigdy nie pójdziemy na kompromis w kwestii bezpieczeństwa

we will never compromise safety- nigdy nie pójdziemy na kompromis w kwestii bezpieczeństwa
We must ensure there are always two pilots in aircraft. We will never compromise safety, our core mission and vision of our pilots since 1931- Musimy zapewnić, że zawsze w samolocie będzie dwóch pilotów. Nigdy nie pójdziemy na kompromis w kwestiach bezpieczeństwa, to nasza podstawowa misja i wizja naszych pilotów od 1931 roku.
The Air Line Pilots Association (ALPA).
[chimpy_lite_form]

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.