Single Blog Title

This is a single blog caption

we will never compromise safety- nigdy nie pójdziemy na kompromis w kwestii bezpieczeństwa

We must ensure there are always two pilots in aircraft. We will never compromise safety, our core mission and vision of our pilots since 1931- Musimy zapewnić, że zawsze w samolocie będzie dwóch pilotów. Nigdy nie pójdziemy na kompromis w kwestiach bezpieczeństwa, to nasza podstawowa misja i wizja naszych pilotów od 1931 roku.

The Air Line Pilots Association (ALPA).

Dodaj komentarz