ensure wide clearance from …-  zapewnić/ zachować znaczną odległość od ..

ensure wide clearance from …-  zapewnić/ zachować znaczną odległość od ..
The first rule when flying in an area of volcanic ash: don’t do it. Plan your route of flight to ensure a wide clearance from volcanic ash clouds- Pierwszą zasadą lotu w obszarze występowania pyłu wulkanicznego jest… nie rób tego. Zaplanuj trasę przelotu tak aby zachować znaczną odległość od chmur pyłu wulkanicznego.
[chimpy_lite_form]

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.