#Success4AirlineRecruitment

stage 1
27 Lis 2018

#Success4AirlineRecruitment/ stage 1

perform role- pełnić rolę/ funkcję

flight safety- bezpieczeństwo lotu

technical proficiency- biegłość technologiczna

continual concern for delivering service excellence for passengers- nieustająca dbałość o zapewnienie najwyższej jakości obsługi pasażerów

contribute to win passengers’ trust- przyczynić się do zdobycia zaufania pasażerów

Air France pilots perform their role with the very highest level of flight safety, technical proficiency and a continual concern for delivering service excellence for passengers. As an Air France pilot, they thereby contribute to winning their trust and preference for Air France.

passion for flying- pasja do latania

share passion- dzielić się pasją, ale także: wyznawać te same wartości

take pride in working together- być dumnym ze współpracy

submit application- złożyć aplikację

If you have a real passion for flying, enthusiasm for the airline pilot profession and wish to join a company where men and women share this passion and take pride in working together, join us by submitting your application.

diverse fleet of 250 aircraft- zróżnicowana flota 250 statków powietrznych/ samolotów

subsequently- następnie

access the position of … – dojść do stanowiska …

Joining Air France provides access to a modern and diverse fleet of over 250 aircraft. You will begin your career as an Air France pilot in the position of First Officer on the medium-haul fleet, and subsequently long-haul fleet before accessing the position of Flight Captain.

valuable expertise- cenne umiejętności/ biegłość

supervisory assignment- stanowiska nadzorcze/ kontrolne

meet requirements- sprostać wymaganiom/ spełnić oczekiwania

By building valuable expertise on a daily basis in one of the world’s most varied flight networks, you will subsequently use your skills to serve the airline by taking up roles as airline pilot instructors or on supervisory assignments in the Flight Operations Division. In 2018, Air France is offering airline pilot vacancies to meet its own requirements.

LINK TO THE ORIGINAL ARTICLE’BEING AN AIR FRANCE PILOT’

Dodaj komentarz