ICAO 4/ wymagania- współpraca komunikacyjna

  • Odpowiedzi udzielane są natychmiast i są właściwe do kontekstu oraz wyczerpujące informacyjnie.
  • Kandydat inicjuje oraz utrzymuje wymianę komunikatów nawet w sytuacji, gdy konfrontuje się z niespodziewanymi okolicznościami komunikacyjnymi lub gdy sytuacja przyjmuje niespodziewany obrót.
  • Właściwie radzi sobie z niezrozumieniem komunikatu (zarówno własnym, jak i odbiorcy) poprzez odpowiednie sprawdzanie, powtarzanie lub wyjaśnianie, prośbę o wyjaśnienie.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.