Autonomous Flight of Airbus Helicopter

Koniecznie nauczcie się zaznaczonych słów i wyrażeń, powtarzajcie zdania, budujcie własne- z pewnością przydadzą Wam się podczas egzaminu ICAO English 4/5/6.

  • complete unmanned autonomous flight – wykonać bezzałogowy autonomiczny lot
  • purpose – cel
  • compliance with … – zgodność z ….

Airbus Helicopters’ VSR700 demonstrator has completed a fully unmanned autonomous flight at Istres Air Base in the south of France. Its purpose was to establish compliance with the demanding regulatory and safety systems necessary for the future of unmanned aviation in France.

  • perform tasks successfully – z sukcesem/ właściwie wykonać zadania
  • land in an autonomous mode – lądować w trybie autonomicznym
  • the aircraft was piloted and monitored from a ground station located at the base – statek powietrzny był pilotowany i monitorowany ze stacji naziemnej zlokalizowanej w bazie

During the 30min exercise the demonstrator successfully performed a variety of flight tasksbefore landing in an autonomous mode. The aircraft was piloted and monitored from a ground station located at the base.

  • development programme – program rozwojowy/ badawczy

Natomiast samo ‚develop’ może oznaczać także opracowywać, rozwijać, jak w przykładzie:

  • develop flight control systems
  • meet requirements – spełnić wymagania.

Przed ‚requirements’ możemy stawiać przymiotniki: legal, military, etc.

The VSR700 demonstrator has been flying autonomously since May 2017 with a safety pilot on board as part of its development programme. The diesel engine installed to meet naval and military requirements has been fine-tuned during this period and the automatic flight control systems have been developed to meet the new regulatory standards. A prototype VSR700 will be rolled out later this year.

Zródło: aviation-news.com

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.