Expose to …- słowo dnia

  • narazić na …  / „wystawić” na …/ eksponować na …

When you practise in the simulator, you are exposed to various emergency situations. It gives you the opportunity to earn necessary experience- Podczas treningu w symulatorze musisz poradzić sobie z rozmaitymi sytuacjami nagłymi. Pozwala to zdobyć niezbędne doświadczenie.

The airplane suffered damage, because during the flight it was exposed to volcanic ash- Samolot został uszkodzony, ponieważ w trakcie lotu był narażony na działanie pyłu wulkanicznego.

If a pilot is exposed to stress for too long, his psychological construction may suffer- Jeśli pilot jest zbyt długo narażony na stres, jego stan psychiczny może na tym ucierpieć. 

Zwróćcie uwagę na konieczność zastosowania przyimka 'to’ po 'exposed’. Częstym błędem popełniamy przez Polaków jest stosowanie 'on’, ze względu na negatywny transfer z języka polskiego „narażony na …” . W języku angielskim po imiesłowie 'exposed’ oraz rzeczowniku 'exposition’ używamy 'to’, np. exposed to danger/ exposition to danger.