Różnica między „percent’ a „percentage” + kilka fajnych wyrażeń

  • launch a direct connection – uruchomić nowe połączenie

„launch’ to doskonałe słowo często używane w kontekście lotniczym, biznesowym. Pochodzi z języka militarnego: launch a missile- wystrzelić pocisk. Jest bardzo dynamiczne, dlatego często stosowane jest w biznesie i lotnictwie, np. launch a new connection – uruchomić nowe połączenie/ launch a new project – uruchomić, wprowadzić nowy projekt.

  • current – obecny

Air India is to launch a direct connection between London Stansted Airport and Amritsar in India. It looks like this could be a good route to start with, as Air India is now set to launch the route in November. The new flight will operate three times a week making  Air India London Stansted’s second current long-haul operator.

  • it is no surprise that … – nie jest zaskakujące, że …
  • percentage – procent

SŁUCHAJCIE / CZYTAJCIE / POWTARZAJCIE.

Używajcie słowa „percentage” bardzo świadomie. Stosujemy je gdy nie podajemy konkretnej wartości, a mówimy ogólnie, np. there is a high percentage of passengers who may be interested in using the new offer. Natomiast, gdy podajemy konkretną wartość liczbową, używamy „percent” – 20% of pilots who regularly operate on the long haul flights suffer from sleeplessness.

  • aim to attract long-haul carriers – zamierza przyciągnąć więcej przewoźników na dalekich trasach

As such, it is no surprise that Air India is looking benefit from the percentage of passengers looking to fly directly between Amritsar and London. As London’s main low-cost airport, it was also presumably quite easy for Air India to get slots at the airport. In fact, just last week we reported that the airport aims to attract more long-haul carriers.  

Przeczytaj też:  "urgently/ "violently"/ "rapidly": fajne przysłówki do zastosowania podczas egzaminu

Fragmenty publikacji ’ Air India Launches Direct Flights from London Stansted to Amritsar, z portalu simplifying.com

PHRASEOLOGY