„urgently/ „violently”/ „rapidly”: fajne przysłówki do zastosowania podczas egzaminu

Do opisania wspomnianych przysłówków zainspirował mnie tytuł jednego z ostatnich wpisów na simpleflying.com:

United Airlines Flight Diverted After Engine  Shakes Violently

Jak zapewne pamiętacie z lekcji języka polskiego, przysłówki opisują czasowniki, a rzeczowniki określane są przez przymiotniki. O ile nie macie problemów ze stosowaniem przymiotnika … to przysłówki często zastępujecie przymiotnikami (nie będę podawał przykładów z egzaminów, aby nie utrwalać błędów). 

Tymczasem stosowanie przysłówków jest łatwe:

  • przysłówek jest nieodmienną częścią mowy i stoi najczęściej za czasownikiem
  • poza przysłówkami nieregularnymi, wystarczy do przymiotnika, który znacie dodać końcówkę -ly i gotowe: violent- violently/ rapid-rapidly/ urgent-urgently. 
  • Przykłady:

The fire was spreading rapidly and the cabin crew was not able to extinguish it by themselves – rozprzestrzeniał się gwałtownie.

„rapidly” to przysłówek stosowany do opisu gwałtownie zachodzących procesów: spread rapidly – gwałtownie się rozprzestrzeniać, soar/ increase rapidly – gwałtownie rosnąć (o temperaturze, zarówno ciała jak i np. cieczy)

The cross-wind was blowing violently just over the runway – wiał bardzo mocno

The passenger behaved violently and  he was escorted from the aircraft – zachowywał się brutalnie/ z przemocą/ gwałtownie

rzeczownik „violence” oznacza „przemoc”, przysłówek „violently” określa czynności wykonywane z zastosowaniem przemocy, ostre-mocne- stanowiące niebezpieczeństwo (stąd często używane w odniesieniu do warunków pogodowych).

In the emergency situation the pilot has to react urgently – zareagować natychmiast/ pilnie

The information was passed urgently – została przekazana pilnie

The situation is dangerous, you need to take action urgently – podjąć działania pilnie

PHRASEOLOGY

Przeczytaj też:  Listening: how to learn, what learning strategy to adopt (English Version)