Komentarz po weekendzie egzaminacyjnym :) Na co uważać/ jak unikać błędów!

 • Na gorąco, tuż po długim weekendzie egzaminacyjnym (sobota- poniedziałek).
 • Piloci zawodowi, prywatni, studenci lotnictwa.  
 • Dla wszystkich przygotowujących się do egzaminu w grudniu i styczniu!

ODSŁUCHY!

 

 • podczas odsłuchów, gdy nie jesteście pewni czy dobrze zrozumieliście nagranie- PROŚCIE O POWTÓRZENIE, PONOWNE OSŁUCHANIE NAGRANIA. Zawsze lepiej poprosić o powtórzenie niż udzelić niepoprawnej odpowiedzi. Prośba o powtórzenie musi wyjść od Was. Egzaminator sam z siebie nie może powtórzyć nagrania, nawet jeśli nic nie mówicie!
 • róbcie notatki w części 2b! Dłuższa wypowiedź pilota lub kontrolera, którą musicie odtworzyć. Bez notatek nie ma szans!
 • podczas odsłuchów, koniecznie zacznijcie wypowiedź w czasie 10 sekund od wysłuchania nagrania (po instrukcji report what you can), jeśli tego nie zrobicie, muszę włączyć kolejne nagranie.
 • nie zrażajcie się, jeśli nie zrozumiecie pierwszego nagrania! Macie jeszcze 12 aby nadrobić drobną stratę z pierwszego:)!

GRAMATYKA:

 

 • bądźcie uważni i nie nadużywajcie form Continuous. Macie tendencję do tego, aby zbyt często używać form Present Continuous, tam gdzie czasownik powinien pojawić się w zwykłej formie Present Simple. Niby drobiazg, ale ma wpływ na znaczenie, bo przecież jest różnica pomiędzy:

I don’t fly in difficult weather conditions.

I am not flying in adverse weather conditions.

A już tym bardziej:

I am upgrading my piloting skills.

I am constantly upgrading my piloting skills.

Present Continuous z przysłówkami (np. constantly) lub always i never służy do wyrażania irytacji, złości!

PRZYROSTKI I PRZYIMKI, TO MA ZNACZENIE!

 

Myśląc o ICAO 4 trzeba pamiętać, że ocenę obniżają błędy mające wpływ na znaczenie komunikatu, utrudniające rozumienie, zniekształcające treść. Z mojego doświadczenia wynika, że błędy gramatyczne właściwie uniemożliwiają otrzymanie oceny 5/6, kryteria egzaminacyjne są dość nieostre, a błędy wpływają na komfort zrozumienia komunikatu!

 • uważajcie na przyimki, one zupełnie zmieniają znaczenie czasownika, najprostszy przykład, o którym pod wpływem stresu kandydaci często zapominają

look at … – patrzeć na …

look for … –  szukać …

look after … – opiekować się

look up to … – podziwiać

look down on … – lekceważyć

look around – rozglądać się

itd. 😉

 • starannie uczcie się przedrostków nadających przymiotnikom znaczenie negatywne:

ineffective- nieskuteczny

inefficient – niewydajny

 • bardzo często przedrostek negacji w przymiotniku będzie inny niż w rzeczowniku!

unjust – niesprawiedliwy

injustice – niesprawiedliwość

The pilot was not to blame for the incident, so launching disciplinary procedure was unjust.

The termination of the employment contract was the obvious case of injustice as the pilot was not to blame for the incident.

 • przedrostki mogą zmieniać znaczenie wyrazów, mając przez to bezpośredni wpływ na znaczenie komunikatu

subconscious – podświadomy

unconscious- nieprzytomny lub nieświadomy

The response of the pilot was subconscious and resulted from many years of experience. It saved the passengers, the crew and the aircraft.

When one of the passengers became unconscious and there was no medical personnel on board , the pilot decided to divert immediately.

WYMOWA!

 

 • UWAŻAJCIE NA WYMOWĘ PRZYROSTKÓW! Wszyscy znamy przymiotnik „able” i czasownik „enable

He is able to fly in difficult weather conditions

Successful completion of all required exams and applicable hour-building enabled him to apply for the position of the first officer in the airlines.

Ale jeśli „-able” dodajemy do rzeczownika aby stworzyć przymiotnik, wypowiadamy go zupełnie inaczej, redukujemy samogłoski i staramy się wypowiadać same spółgłoski:

comfort – comfortable

Taxing at the airports in limited visibility, when traffic is dense, may be very uncomfortable for the pilot.

remark- remarkable/ consider – considerable

There is a considerable difference between piloting multi-engine aircraft and single-engine one

UWAGA!

 

 • jeśli nie rozumiecie zadawanego przeze mnie pytania w części pierwszej egzaminu (rozmowa wstępna) i trzeciej (rozmowa na temat wywołany przez zdjęcia), możecie zawsze poprosić o parafrazowanie, wystarczy zwykłe: Say it in other words! Postaram się wtedy tak zmienić treść pytania aby było zrozumiałe, po prostu uproszczę je leksykalnie i gramatycznie.

 

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.