Job Market for an Airline Pilot. ICAO 4/5/6.

 • admit – przyznać
 • delay payment of the salaries- opóźnić wypłaty pensji
 • reduction of profitability – obniżenie rentowności
 • closing of routes – zamknięcie połączeń
 • adjustment of frequencies – zmiany/ dopasowania w częstotliwości

Hong Kong Arlines admitted  that it had been forced to delay payment of November salaries to almost half of its employees due to the reduction of profitability, closing of some routes and the adjustment of frequencies on others. The business has been severely affected by the political unrest.

 • social turmoil – niepokoje społeczne
 • weak demand – niski popyt / małe zapotrzebowanie
 • affect seriously – mieć poważny wpływ

Hong Kong Airlines later said that the continuing social turmoil and the continued weak travel demand were seriously affecting the company’s business. The Company depends directly on the ticket sales for the distribution of salaries: it  largely relies on the revenue from ticket sales to get by.

 • inconvenience- niedogodności
 • overseas employees – zagraniczni pracownicy
 • discontinue – przerwać, tutaj: usunąć/ zrezygnować z …
 • with the power to shut down carriers – mający prawo zamknięcia/ wyłączenia przewoźników

The company apologized to all personnel who didn’t receive the payment of salaries for the inconvenience that it caused.  The airlines also stressed that staff will still provide customers with safe and smooth services in a professional manner, it stressed. Overseas employees will be exempted from this delay. Hong Kong Airlines will discontinue some of its  scheduled North American and China continental flights.  The Air Licensing Transport Authority, the body with the power to shut down carriers, warned in late October that it would impose measures on the Airlines if the airline’s financial situation did not improve.

Przyimki, które pojawiły się w tekście:

due to … – ze względu na / z powodu There are many foreigners learning to fly and become a pilot in Poland due to the fact that obtaining licence is significantly cheaper here – Wielu obcokrajowców uczy się pilotażu w Polsce ze względu na to, że otrzymanie licencji jest tutaj znacząco tańsze. 

depend on … – zależeć od … Pilot’s salary depends largely on the job experience, skills and ratings – Pensja pilota zależy w znaczącym stopniu od doświadczenia zawodowego, umiejętności i posiadanych uprawnień.

rely on … – polegać na … There are more and more airlines which rely on their academies to build up the skills of their future pilots – Coraz więcej linii lotniczych opiera kształcenie umiejętności swoich przyszłych pilotów na własnych akademiach/ szkołach.

apologize to … for … –  przeprosić (kogoś) za (coś) The company apologized to its personnel for not paying yearly bonus on time – Firma przeprosiła personel za niewypłacenie rocznej premii o czasie.

provide with … – zapewnić/ dostarczyć Airlines seem to provide pilots with excellent salaries and additional remuneration packages to make sure that they don’t go elsewhere – Linie lotnicze zapewniają pilotom doskonałe pensje i dodatkowe pakiety wynagrodzenia aby nie szukali zatrudnienia gdzie indziej.

exempted from … – wyłączony z … No candidates, irrespective of their skills and experience, will be exempted from the recruitment procedures – Żaden kandydat, niezależnie od umiejętności i doświadczenia nie zostanie zwolniony z procedury rekrutacyjnej.

impose on … – nakładać na … (np. obowiązki, przepisy, kary) The airlines which impose lots of additional duties on their pilots and exert excessive pressure on them might soon face understaffing problems – Linie lotnicze, które nakładają mnóstwo dodatkowych obowiązków na pilotów i wywierają na nich nadmierną presję mogą wkórtce mierzyć się z problemami braku personelu.

LINK DO TESTU

LINK do materiału video na ten temat

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.