Pełny kurs ICAO4U- ruszamy 6 lipca!

Decydując się na pełny kurs przygotowujący do egzaminu ICAO 4/5/6 pracujesz podczas zajęć z lektorem / egzaminatorem indywidualnie i w grupie oraz  otrzymujesz dostęp do pełnego e-learningu:

  • przede wszystkim do NAGRAŃ przykładowych wypowiedzi w części 1 egzaminu,
  • korespondencji do powtórzenia/ odtwarzania na podstawie notatek zadawania pytań/ udzielania instrukcji w 2 części egzaminu,
  • opisu zdjęć w części 3.

Rozumienie, powtarzanie, zadawanie pytań i udzielanie instrukcji to niezbędne umiejętności podczas egzaminu. Zatrudniliśmy fachowych lektorów pochodzących z różnych grup etnicznych, aby jak najwierniej odwzorować sytuacje egzaminacyjne i dać Wam możliwość doskonałego przygotowania się do egzaminu.

Pełny e-learning to ponad 80 plików wyczerpujących tematykę niezbędną do skutecznego przygotowania się do egzaminu.

Ale pełny kurs icao4u to także zajęcia z lektorem/ egzaminatorem realizowane indywidualnie online oraz w grupie na 1 dzień przed egzaminem. Dzięki uczestnictwu w zajęciach aktywnie przećwiczysz materiał z e-learningu, dowiesz się na jakie umiejętności muasisz poświęcić więcej czasu i uwagi. Sprawdzisz swoją płynność , wymowę, poprawność gramatyczną, rozumienie, znajomość słownictwa lotniczego, umiejętność współpracy komunikacyjnej, czyli … wszystkie kryteria oceniania ICAO English.

Serdecznie zapraszamy – nowa edycja kursu rusza 06 lipca!

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.