Is the Golden Age of Travel Gone? Zagadnienie tematyczne: branża lotnicza / przyszłość lotnictwa

 • scale down – zmniejszać / ograniczać
 • go to the wall – być „pod ścianą”
 • bankruptcies – bankructwa

Due to the coronavirus epidemic, we have seen big carriers scale down and a few smaller ones go to the wall. Bankruptcies and the end of service on some routes are sure to follow.

WYMOWA:

 • early stage of reinstating passenger air service – wstępny etap uruchamiania lotów pasażerskich
 • lockdown – zamknięcie / zakaz wyjścia
 • quarantine – kwarantanna
 • operating restrictions – ograniczenie działalności
 • disruptions – zakłócenia / zaburzenia
 • agility – zwinność / umiejętność / talent
 • perilous – w niebezpieczeństwie/ zagrożony
 • recovery – powrót / wyzdrowienie / wychodzenie z recesji

In some regions of the world, carriers are in the early stages of reinstating passenger air service. Clearly, they are seeking  way through various versions of financial chaos in an uncertain world of partial lockdowns, quarantines, operating restrictions and possible further disruptions. Survival looks to be a matter of cash, agility and luck

But while the immediate future is perilous, the events of the coming months or even couple of years say little about what recovery will eventually look like. For the airline industry as a whole, consider three key points.

One is the price of oil.

 • for the foreseeable future – w dającej się przewidzieć przyszłości
 • key suppliers – najważniejsi dostawcy
 • low demand for … – niski popyt na …
 • faltering demand – wahające się/ niestabilne zapotrzebowanie / popyt

Always an obsession with airline bosses, fuel will be cheap for the foreseeable future. The oil industry is characterized by geopolitics between key suppliers Saudi Arabia and Russia. Unfortunately, recession means low demand for goods, services like air travel, and commodities such as oil. Whatever the producers choose to do, fuel will be cheap even as demand falters.

Second is safety when travelling – and here, the signs are not good.

 • development of a coronavirus vaccine – opracowanie szczepionki na koronawirus
 • remedy – lek
 • decade – dziesięciolecie / dekada
 • regardless of … – niezależnie od …
 • take measures to protect – podejmować działania aby chronić
Przeczytaj też:  Supersonic Boom

Don’t hold out hope for fast  development of a coronavirus vaccine; talk of having such a remedy within a year to 18 months is coming from politicians and business people – not from scientists, whose experience points to decades. Regardless of the measures taken to protect people in airports and on board, the Covid-19 experience is going to leave many people afraid  of travelling, except when they need to.

 • risk aversion – niechęć do podejmowania ryzyka
 • they will be reluctant to expect – będą niechętni oczekiwaniu / wymaganiu
 • cautious – ostrożny

Risk aversion will be especially notable in business travel; companies will be reluctant to expect employee travel. Experience suggests that another pandemic will hit sooner rather than later, and remind everybody to be cautious.

Third, pure economics

 • reluctance to travel for non-essential purposes – niechęć do podróżowania w celach, które nie są niezbędne/konieczne
 • debt fueled spending – wydawanie środków finansowanych zadłużeniem
 • widespread unemployment – powszechne bezrobocie
 • job insecurity – niepewność zatrudnienia

It will reinforce reluctance to travel for non-essential purposes. The coming recession is already blowing away all  nice-but-not-necessary debt-fuelled spending. Before the pandemic struck, consumer and corporate debt was already at alarming  level. Now, widespread unemployment and job insecurity will only establish an instinct to save rather than spend.

 • 0:46′ ban on … – zakaz …
 • 2:48′ thin margin – niska marża
 • 3:03′ incite to buy – skłonić do zakupu
 • 3:46′ lay off – zwolnić z pracy
 • 4:04′ incur costs – ponosić koszty
 • 5:08 it will take an awful lot of time – to będzie trwało bardzo długo
Przeczytaj też:  Medical Emergency! Levels 4/5/6.

OBEJRZYJ TUTAJ: ciekawy wywiad na temat przyszłości lotnictwa

Moduł językowy przygotowany na podstawie artykułu 'Has a Golden Age of Travel Passed’, opublikowanego na flightglobal.com

AVIATION MARKET / AVIATION FUTURE