Jak to jest z tym Level 5… :)

Często zadawane są takie pytania:). I bardzo dobrze, bo świadczy to o Waszych ambicjach i chęci nieustannego rozwoju.

  • Coraz częściej także wracacie przed upływem ważności świadectwa Level 4, aby podnieść kompetencje i ocenę do poziomu 5.
  • Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Was pytania, na podstawie kilkuset przeprowadzonych egzaminów w czasie ostatnich dwóch lat.
  • Niektóre pytania mogą brzmieć banalnie, ale nad wszystkimi, moim zdaniem, warto się pochylić i udzielić odpowiedzi.

Czy istnieje duża różnica między poziomem 4 a 5, bo kryteria tego nie precyzują.

Tak, rzeczywiście- kryteria są nieostre. A różnica jest spora i wymaga ukierunkowanego przygotowania do egzaminu. Po pierwsze,  musimy swobodnie i płynnie wypowiadać się na temat wszystkich zagadnień egzaminacyjnych. Po drugie, musimy w sposób niewymuszony i naturalny posługiwać się słownictwem strukturami gramatycznymi języka angielskiego. Gramatyka wcale nie musi być bardzo zaawansowana (moim zdaniem poziom B1 lub B2 w pełni wystarczą), ważna jest właśnie swoboda, płynność, naturalność.

Czy chcąc otrzymać Level 5 muszę odpowiedzieć na wszystkie pytania?

Ponownie, kryteria tego nie precyzują, ale z mojego doświadczenia egzaminacyjnego wynika, że jednoznacznie tak. Ostatni case: świetny językowo kandydat, mówiący bardzo swobodnie, trafnie jeśli chodzi o słownictwo, sprawnie posługujący się gramatyką, poddał się przy jednym z 13 odsłuchów. Po prostu powiedział I don’t understand. Z pozostałymi 12 wykonał zadania egzaminacyjne bezbłędnie, wynik: Level 4.

Do którego egzaminu językowego można porównać ICAO English na poziomie 5?

Pytanie, na które doświadczonemu egzaminatorowi w prowadzeniu rozmaitych egzaminów językowych bardzo trudno odpowiedzieć. Moim zdaniem nietrafne jest porównywanie do egzaminów Cambridge (FCE/ CAE/ CPE), ponieważ wymienione testy składają się zarówno z wypowiedzi ustnej, jak i pisemnej (wypracowanie, use of English, transformacje zdań, słuchanie w formie testu, etc. ). Podobnie nietrfane są porównania do amerykańskiego TOEFL, podczas którego musicie napisać np. 2 eseje. Najbardziej chyba do polskiej ustnej matury rozszerzonej sprzed kilku lat. Nie tej obecnej– teraz matura ustna nie rozróżnia poziomu podstawowego i rozszerzonego, a jej poziom wymagań obraża inteligencję uczniów. Natomiast poprzednia wersja egzaminu na poziomie rozszerzonym wymagała budowania dłuższej wypowiedzi, sprawnego posługiwania się słownictwem określonych działów tematycznych, gramatyką, odpowiedzi na pytania.

Jak długie powinny być wypowiedzi?

Kilkuzdaniowe. Najlepiej 4-6 zdań zawsze bezpośrednio  nawiązujących do pytania. Po 45-50 sekundach mam obowiązek Wam przerwać i dopytać, poszerzać pytania odnosząc się do treści Waszych wypowiedzi.

Czy aby otrzymać końcową ocenę 5, muszę z wszystkich 6 kryteriów oceniania dostać 5?

Tak. Zawsze ostateczną ocenę stanowi najniższa cząstkowa ocena. Np. z pięciu kryteriów 6 i ze  słuchania 4, końcowa ocena: 4.

Czy prośba o powtórzenie pytania, parafrazowanie oznacza koniec marzeń o Level 5?

Nie. Oczywiście zbyt częste prośby o powtórzenie lub parafrazowanie dają egzaminatorowi do myślenia, stwarzają wrażenie niezrozumienia pytań. Jest to zresztą określone w kryteriach egzaminacyjnych (w odniesieniu do odsłuchów). Ale jeśli zrobicie to raz lub dwa, a następnie pewnym, spokojnym głosem swobodnie udzielicie odpowiedzi, wszystko OK. I to o czym zawsze mówię, lepiej poprosić o powtórzenie pytania lub odsłuchu niż udzielić nietrafnej odpowiedzi.

Przeczytaj też:  Increasing Number of Flights. Zagadnienie egzaminacyjne: Pilot's Career.

Powodzenia! I jeszcze:

  1. zawsze warto celować w 5, bo nawet jeśli się nie powiedzie, przygotowując się do 5 swobodnie zdacie na 4 i będziecie wiedzieć, w których kryteriach egzaminacyjnych jeszcze musicie się podciągnąć,
  2. gdy otrzymacie Level 5, bądźcie naprawdę z siebie dumni- to bardzo wysoki poziom umiejętności językowych, nie tylko języka angielskiego lotniczego. To dowód, że znacie angielski świetnie i doskonale poradzicie sobie np. w pracy w międzynarodowej organizacji- lotniczej lub nie.

Szymon Janicki, egzaminator w ICAO4U

PREPARATION TO TEST