Cessna Hitting Foliage. Kategoria tematyczna: wypadki lotnicze

 • veer – zjechać/ zmienić kierunek (zwróćcie uwagę, że kierunek 'left’ 'right’ podawany jest bez przyimka, bezpośrednio po czasowniku)
 • sustain substantial damage – odnieść poważne zniszczenia

WYMOWA

The pilot reported that, during the takeoff roll to the southeast on a private airstrip in Big Lake, Alaska, the left wing hit some tree foliage about 120 feet down the runway. The Cessna A185 veered left, exited the runway, and hit trees. The airplane sustained substantial damage to the left wing.

 • pay attention to … – zwracać uwagę na …  (koniecznie z przyimkiem)
 • failures –  błędy / awarie
 • malfunction – nieprawidłowe funkcjonowanie / praca / działanie
 • preclude – uniemożliwić

He added that he was watching the right side of the runway for a swale and was not paying attention to the left side of the runway. The pilot reported that there were no preaccident mechanical failures or malfunctions with the airplane that would have precluded normal operation.

 • swale- mokradła
 • probable cause – możliwa przyczyna
 • maintain clearance from  – utrzymać odległość od … / trzymać się z daleka od …
 • foliage – ulistowienie
 • focus on – skupienie na …

Probable cause: The pilot’s failure to maintain clearance from tree foliage on the left side of the runway during takeoff due to his focus on the right side of the runway.

 • learn from misfortunes – uczyć się na podstawie nieszczęśliwych zdarzeń / wypadków

This August 2018 accident report is provided by the National Transportation Safety Board. Published as an educational tool, it is intended to help pilots learn from the misfortunes of others.

Źródło: National Transportation Safety Board

DANGEROUS SITUATIONS / ACCIDENTS

Przeczytaj też:  Is the Golden Age of Travel Gone? Zagadnienie tematyczne: branża lotnicza / przyszłość lotnictwa