Bird Strike: słownictwo do popularnego zagadnienia egzaminacyjnego + pytanie do treningu;)

LINK do doskonałego artykułu, bardzo przydatnego w przygotowaniu do egzaminu: BIRD STRIKE

 1. Nauczcie się wybranych słów  / wyrażeń z artykułu
 2. W oparciu o nie ułóżcie wypowiedź na pytanie: How dangerous is the bird strike and what can the aviation personnel do to avoid it?

Słownictwo z artykułu:

 • birds’ migratory patternedszlaki migracji ptaków
 • experts assume that the birds strike incidents cause …eksperci zakładają, że zderzenia z ptakami powodują …  / są przyczyną … 
 • damaged beyond repairnieodwracalnie uszkodzony / zniszczony
 • as birds fly on lower altitudes …w związku z tym, że ptaki latają na niższych wysokościach
 • fly in big flockslatać w dużych stadach
 • check the engine parameters to make sure the engines are not fluctuating sprawdzić parametry silnika, aby upewnić się, że silniki pracują bez zakłóceń
 • the damage depends on several factorszniszczenia zależą od wielu czynników
 • sustain damageodnieść zniszczenia / ulec uszkodzeniu
 • severe damagedotkliwe/ znaczące  uszkodzenie
 • airport take steps to prevent bird strikeslotniska podejmują działania zapobiegające kolizjom z ptakami
 • migrating birds create a hazardwędrujące ptaki tworzą zagrożenie  
 • broadcast bird distress signals nadawać/ emitować sygnały odstraszające ptaki
 • cleared for usagedopuszczone do użytku
 • aircraft undergo a serious set of testsstatki powietrzne poddawane są poważnym testom / przeglądom  / sprawdzianom

DANGEROUS SITUATIONS

Przeczytaj też:  Jak to jest z tym Level 5... :)