diminished decision-making

  • diminished decision-making- obniżona możliwość podejmowania decyzji

Many experts question the future of unmanned airplanes due to the diminished responsibility and decision-making in emergency situations- Wielu ekspertów kwestionuje przyszłość bezzałogowych samolotów ze względu na obniżony poziom odpowiedzialności i możliwości podejmowania decyzji w sytuacjach emergency.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.