mikrofon, studio nagrań

Egzamin ICAO4: ćwiczenie umiejętności zrozumienia/ powtarzania komunikatów

Jedno z najczęściej pojawiających się pytań:

 • jak przygotować się do odsłuchów?
 • jak słuchać/ na czym się skupiać?

Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji egzaminacyjnych, kilka uwag i wskazówek.
Jakkolwiek banalnie to zabrzmi: SŁUCHAĆ, jak najwięcej. Źródeł w Internecie  jest sporo, więc problemem jest oczywiście wybór.  Szukajcie nagrań, które przypominać będą odsłuchy egzaminacyjne:

 • nie słuchajcie wyłącznie native speakerów, podczas egzaminu to tylko około 10-15% nagrań, ponieważ komunikaty są odczytywane przez osoby rozmaitych narodowości i grup językowych. Pozwoli Wam to także na wyrobienie elastyczności w rozumieniu. Będzie bezcenna, gdy podczas egzaminu pierwszy komunikat wypowie Chińczyk, drugi: Czech, trzeci: Francuz, itd. Różnice w akcentach są bardzo wyraźne, nikt tu niczego nie „poleruje”,
 • powtarzajcie krótkie wypowiedzi, a nie cały ATIS. Pojedyncze nagranie egzaminacyjne ma jedno lub maksymalnie dwa zdania. Ćwiczenia dobrze zacząć od nagrań, do których załączone są napisy, będzie łatwiej. Ważne: gdy słuchacie- czytajcie jednocześnie, ale powtarzając nie patrzcie na tekst,
 • szukajcie nagrań, które dotyczą sytuacji nietypowych, właśnie takie są treścią egzaminu, określone jako: non-typical situations. To oczywiście min. wszystkie sytuacje emergency,
 • nagrywajcie własne powtórzenia i porównujcie ich trafność z oryginalnymi wersjami,
 • koniecznie słuchajcie z głośników, a nie na słuchawkach. Podczas egzaminu nie korzystacie ze słuchawek.

Oczywiście, sporą trudnością jest zapamiętanie dwuzdaniowego niestandardowego komunikatu za pierwszym razem. Każdemu sprawia to problem. Podczas egzaminu zawsze możecie poprosić o powtórzenie- bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Więc nie zrażajcie się ewentualnym niepowodzeniem podczas pierwszego przesłuchania. Choć są sposoby ułatwiające zrozumienie:

 • koncentrujemy się na częściach mowy, np. czasownikach lub rzeczownikach. To one przekazują znaczenie, gdy je zapamiętacie, łatwo będzie zbudować wypowiedź dookoła nich. Nikt nie oczekuje, że podczas egzaminu dokładnie- słowo w słowo- powtórzycie tekst. Odpowiadacie na pytanie: What’s the message? a nie Repeat the message,
 • Przy komunikacie dwuzdaniowym koniecznie zapamiętajcie szczegóły drugiego zdania, jeśli będziecie chcieli zapamiętać pierwsze słowo w słowo, zgubicie drugie zdanie.

Druga część egzaminu to umiejętność zrekonstruowania dłuższego (najczęściej składającego się z 4 zdań) komunikatu – na podstawie notatek. Przede wszystkim:

 • notujcie tylko pojedyncze, kluczowe słowa: rzeczowniki i czasowniki, dookoła których później łatwiej będzie odtworzyć komunikat, zbudować przysłowiową opowieść,
 • koniecznie notujcie wszystkie nazwy własne, oznaczenia cyfrowe i literowe.

Trzecia część odsłuchów to zadawanie pytań do komunikatu i udzielanie wskazówek. Ćwiczcie to. Słuchając komunikatów np. w wybranych nagraniach youtube zadawajcie pytania do informacji udzielanych przez pilota. Podczas egzaminu: you need to ask the questions to find out more information. Na pewno dobrą strategią jest zadawanie wszystkich „wh” questions: Where … / When … / Who … , itd.

 • kontrolujcie tylko pokusę udzielania rad wtedy, gdy oczekujemy od Was zadawania pytań:). Wielu kandydatów o tym zapomina,
 • podczas zadawania pytań unikajcie jakichkolwiek zwrotów grzecznościowych typu could you please tell me, itd. Proste, jednoznaczne pytania: więcej niż jedno,
 • musi ich być kilka, jeśli zadacie jedno, zawsze poproszę Was o kolejne.
Przeczytaj też:  Single Pilot Cockpits in the Cargo Planes...? Bardzo ważne zagadnienie tematyczne wszystkich egzaminów ICAO

Przygotowując się do części trzeciej, również odgrywajcie rolę kontrolera. Do przedstawionego przez pilota komunikatu układacie szybko stosowne wskazówki, rady. I ćwicząc  zwracajcie uwagę aby mówić bezpośrednio: trybem rozkazującym, bez żadnych ozdobników.

PREPARATION TO TEST