Zagadnienia tematyczne egzaminu ICAO English: Levels 4/5/6. KONIECZNIE!

Poniższe zagadnienia omówimy podczas  ICAO4U LIVE w czwartek 5 listopada o 16.30.

  • Charakterystyka komunikacji pilot – ATC w języku angielskim: cechy skutecznej i wydajnej komunikacji w języku angielskim, niebezpieczne konsekwencje błędnej – nieskutecznej komunikacji, jak się uczyć?, komunikacja z personelem, dla którego język angielski jest językiem ojczystym lub obcym.
  • Sytuacje nagłe: słownictwoniezbędne podczas powtarzania komunikatów, odtwarzania komunikatów na podstawie notatek, zadawania pytań, opisu zdjęć przedstawiających sytuacje ’emergency’, np. problemy techniczne, niebezpieczne zjawiska pogodowe w określonych fazach lotu, problemy zdrowotne pasażerów, agresywny pasażer, zwierzęta, zagrożenie pożarowe, wtargnięcie na drogę startową , etc.
  • Infrastruktura lotnicza: nowoczesne lotniska i systemy wspomagające pracę personelu lotniczego, natężenie ruchu lotniczego i wynikające z niego sytuacje niebezpieczne / wyzwania, lokalizacja lotnisk (np. w centrach miast) i jej wpływ na komfort/ bezpieczeństwo lotów.
  • Zjawiska pogodowe

 Wiedza niezbędna podczas całego egzaminu: od rozmowy wstępnej przez rozumienie komunikatów aż do opisu zdjęć. Musimy umieć odpowiedzieć na bardzo ogólne pytanie, typu: 'How important is weather in aviation’ lub ’ How does the abrupt change of the weather conditions influence …?’, powtórzyć krótki komunikat typu: 'On the final approach we had some bumpy ride due to the unexpected turbulence’, odtworzyć dłuższy szczegółowy komunikat ostrzegający pilota o trudnych warunkach na drodze startowej, opisać zdjęcie przedstawiające tornado nad lotniskiem. 

  •  Przyszłość lotnictwa / branży lotniczej: nowoczesne technologie w lotnictwie, nowe typy statków powietrznych (np. autonomiczne), przyszłość General aviation i Commercial Aviation.
  • Praca personelu lotniczego: plany na przyszłość, możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności, pomysł na siebie w lotnictwie, zdrowie i kultura dbania o zachowanie dobrego zdrowia, obciążenie stresem, rynek pracy pilotów (weryfikacja umiejętności) , metody kształcenia, droga do określonych stanowisk w lotnictwie, pożądane cechy charakteru / osobowości.
  • Bezpieczeństwo: wszystkie powyższe zagadnienia – ich wpływ na bezpieczeństwo lotów.
  • Zagadnienia nietypowe, np.  wpływ zmian klimatycznych na lotnictwo, ekologia (w tym także hałas w okolicach lotnisk) , trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów, nowinki technologiczne wśród pasażerów (np. walizki typu smart) i ich wpływ na bezpieczeństwo.
Przeczytaj też:  Banning Smart Suitcases. Kategoria tematyczna: Danger Caused by Passengers

PREPARATION TO TEST