’Aircraft’- uwaga na częsty błąd!

W języku angielskim są rzeczowniki, które nie mają formy gramatycznej liczby mnogiej- nie dodajemy końcówki „-s”, mimo że mamy na myśli kilka przedmiotów. Jednym z nich jest „aircraft”.

  • Nie dodawajcie „s” do „aircraft” w liczbie mnogiej- to błąd gramatyczny.
  • Wielokrotnie powtarzany podczas egzaminu pozostawi złe wrażenie.
  • Nie będzie problemem z punktu widzenia ICAO 4, ale na Level 5 już taki błąd nie uchodzi.
  • Przeanalizujcie poniższe przykłady!
  1. Several aircraft report strong gusts of cross-wind on the final approach to the runway 09L

Mamy tutaj liczbę mnogą, popatrzcie na formę czasownika.Decydują o tym dwa czynniki: znaczenie „several” – „kilka”, ale także forma czasownika- gdyby chodziło nam o jeden statek powietrzny, musielibyśmy dodać końcówkę „-s” do czasownika, np. The aircraft reports gusts of cross-wind.

Przeanalizujcie jak gramatyka zmienia znaczenie!

  1. The aircraft reports increased birds activity.
  2. The aircraft report increased birds activity.

Te zdania różnią się wyłącznie końcówką „-s” w czasowniku, a ich znaczenie jest odmienne. W pierwszym zdaniu chodzi o jeden statek powietrzny (dlatego „-s”), w drugim kilka (dlatego nie ma „-s”). TA RÓŻNICA MA ZNACZENIE PODCZAS OCENY EGZAMINU, PONIEWAŻ EWENTUALNY BŁĄD ZMIENIA ZNACZENIE KOMUNIKATU. 

  1. The aircraft has wonderful performance even in extreme weather conditions.
  2.  The aircraft have wonderful performance even in extreme weather conditions.

Tutaj podobnie: w pierwszym zdaniu jeden statek powietrzny i dlatego nieregularnie odmieniające się przez osoby „have” przyjmuje formę „has” (trzecia osoba liczby pojedynczej) . W drugim zdaniu „have” (trzecia osoba liczby mnogiej) wskazuje, że chodzi o więcej niż jeden statek powietrzny. 

GRAMMAR

Przeczytaj też:  Benefit: natural contexts, straight to the ICAO exam