lecący samolot

inflict damage to … –

inflict damage to… – wyrządzić szkodę/ zniszczyć, etc.

  • The interference with birds during the initial climb stage inflicted significant damage to the cowling of the engine- Zderzenie z ptakami w początkowej fazie wznoszenia spowodowało znaczące uszkodzenie pokrywy silnika.
  • The fatal accident on board inflicted irreparable damage to the psychology of the pilot who decided to give up his career in aviation – Śmiertelny wypadek na pokładzie miał nieodwracalny wpływ na psychikę pilota, który zdecydował się na rezygnację z kariery w lotnictwie.

inflict pain- zadać ból

  • The sudden and unexpected change of the flight altitude inflicted pain to the hearing system of more sensitive passengers – Nagła i nieoczekiwana zmiana pułapu lotu skutkowała bólem narządów słuchu u bardziej wrażliwych pasażerów.

inflict losses – spowodować straty

  • The new mandatory regulations and the resulting delays  inflicted a lot of losses to the company – Nowe obowiązujące regulacje i wynikające z nich opóźnienia spowodowały znaczące straty w firmie.

inflict harm – zrobić krzywdę

  • Constant company pressure may inflict harm to the pilots psychological resistance – Nieustająca presja ze strony firmy może  obniżyć poziom psychicznej odporności pilota.

 

 

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.