Kryteria oceniania ICAO English. WYMOWA (Levels 4/5/6).

Level 4

Wymowa słów i wyrażeń, akcentowanie, rytm i intonacja mogą wykazywać wpływ języka ojczystego, jednak nigdy nie powinny wpływać na łatwość zrozumienia komunikatu przed odbiorcę.

Jak to rozumieć?

W przeciwieństwie do wielu egzaminów specjalistycznych, w związku z charakterystyką wymowy języka lotniczego, jakość wymowy w sposób dosłownie rozumiany może wykazywać wpływ języka polskiego. Oczywiście: tak długo jak nie ma to negatywnego wpływu na zrozumienie komunikatu. Nie możemy popełniać błędów w wymowie, które sprawią, że słowa przybiorą inne znaczenia od zamierzonego. 

Level 5

Wymowa, rytm, intonacja, mimo że wykazują wpływ języka ojczystego rzadko wywierają negatywny wpływ na łatwość zrozumienia wypowiedzi.

Jak to rozumieć?

Oczywiście zalecenia, zaleceniami. Jednak z mojej praktyki egzaminacyjnej wynika, że na Level 5 wymowa nie może mieć negatywnego wpływu na łatwość zrozumienia wypowiedzi w czasie całego egzaminu. Level 5 to naprawdę wysoki poziom. Oczywiście, sporadyczne błędy mogą się tu zdarzyć: przecież popełniamy je także w języku polskim. Ale wypowiedź musi brzmieć naturalnie, w sposób niewymuszony, a to trudno osiągnąć bez … dobrej wymowy. 

Level 6

Wymowa, rytm i intonacja, mimo że mogą wykazywać wpływ języka ojczystego, praktycznie nigdy nie wpływają negatywnie na łatwość zrozumienia.

Jak to rozumieć?

Na podstawie doświadczenia egzaminacyjnego … myślę, że to będzie trafna uwaga. Jeśli Waszą ambicją jest Level 6 komunikacja pomiędzy egzaminatorem a kandydatem musi być tak naturalna i niewymuszona … do tego stopnia, że właściwie nie przypomina sytuacji egzaminacyjnej. Długie, swobodne wypowiedzi, budowane bez trudu i brzmiące tak naturalnie, że komunikacja ma charakter rozmowy na tematy związane z

  • pracą pilota
  • lotnictwem  
  • symulacją sytuacji zawodowych.

To nie musi być native speaker’s pronunciation, ale swobodna, bezbłędna wypowiedź, budowana z łatwością. 

PREPARATION TO TEST

Przeczytaj też:  The First Electric Airline. Kategoria tematyczna: przyszłość lotnictwa/ ekologia