piloci za sterem samolotu

Pilot’s Mental Health Assessment: British Psychological Society Report

 • understand, monitor and maintain mental wellbeing- rozumieć, monitorować i utrzymywać dobrą formę psychiczną
 • unique environment- wyjątkowe środowisko
 • endure a range of stressful stimulations- przeżywać/ być poddanym wielu stresującym bodźcom
 • cause increased risk- wywoływać zwiększone ryzyko
 • develop mental health issues- rozwinąć choroby/ dolegliwości psychiczne

According to the British Psychological Society, aviation industry must invest in its staff to give them the skills to understand, monitor and maintain their mental wellbeing.  Aviation personnel work in a unique environment and endure a range of stressful stimulations  that may cause  increased risk of developing mental health issues.

 • reluctant to disclose problems for fear of losing licence to fly- niechętnie zgłaszają/ ujawniają problemy ze strachu przed utratą pracy
 • assessment throughout a pilot’s career- ocena/ sprawdzanie/ kontrola przez cały okres kariery pilota

The incidence of mental health conditions in aviation workers is difficult to determine as pilots are reluctant to disclose problems for fear of losing their licence to fly.  Airlines should insist on high-quality psychological assessment throughout a pilot’s career, while pilots should be encouraged to understand their own mental health.

Professor Robert Bor says:
 • demand for air travel- popyt/ zapotrzebowanie rynkowe na podróże lotnicze
 • double- podwoić
 • ensure safety- zapewnić bezpieczeństwo
 • implement- wprowadzić
Commercial airline pilots are responsible for the safe carriage of thousands of people every day and the demand for air travel is predicted to double over the next 20 years. The aviation industry must invest in the wellbeing of their workforce to meet this demand and ensure safety. It is very important that the application of psychology and the use of qualified psychologists is an integral part of that investment. The prevention and identification of mental health conditions before they lead to a crisis can be achieved if airlines implement high quality psychological monitoring and support and, where needed, assessment by qualified practitioners.
 • 0:06′ suffer from depression- cierpieć/ chorować na depresję
 • 0:24′ mental health treatment- leczenie psychiatryczne
 • 0:55′ explore depression and sucidal thoughts- badać depresję i myśli samobójcze
 • 1:15 not eligible to fly- niedopuszczony/nieuprawniony do latania
 • 1:36′ insomnia/ fatigue- bezsenność/ przemęczenie- znużenie
Źródło: bps.org.uk
PILOT’S JOB
Przeczytaj też:  Piper Accident in Preliminary Report. ICAO 4: wypadki lotnicze.