Plans for London City Airport (zagadnienie egzaminacyjne: rozwój lotnictwa cywilnego)

  • reveal to the public- pokazać opinii publicznej
  • extension- rozbudowa

To celebrate its 30th anniversary, London City Airport  has revealed to the public the plan of extension worth 300 million dollars. The privately-funded investment includes:

plans for seven new aircraft stands (stanowiska dla samolotów),

parallel taxiways to maximise runway capacity (równoległe drogi kołowania dla zmaksymalizowania możliwości/ pojemności),

a world-class terminal extension to accommodate increasing passengers (pomieścić/ obsłużyć rosnącą liczbę pasażerów).

The airport is also constructing the UK’s first digital air traffic control tower, operational in 2020. (pierwsza cyfrowa wieża kontroli lotów w Wielkiej Brytanii, zostanie uruchomiona w 2020 r.)

The improvements will enable two million more passengers per year to use the airport by 2025 and add 30,000 additional flights per year, creating over 2,000 jobs and generating an additional £750m per year for the UK economy.

Watch the great video on the LCA expansion plans

AVIATION TECHNOLOGY / AVIATION FUTURE

Przeczytaj też:  Attitude/ Teamwork in the Cockpit. Zadanie egzaminacyjne 3. Level 5/6.