śmigło samolotu

Gramatyka ICAO 4/5/6: rzeczowniki policzalne i niepolicznalne

MUCH/ MANY

Ich znaczenie to wiele, dużo in Polish. Jednak nie używamy ich w języku angielskim zamiennie.  Much odnosi się do rzeczowników niepoliczalnych, takich jak: powietrze,przestrzeń,woda, etc. Z kolei many stosujemy do rzeczowników policzalnych: samolot,silnik, pilot, etc.

That’s why we say:

  • I think the passenger has drunk too much alcohol and he is behaving dangerously.

But

  • I think the passenger has drunk too many glasses of beer and he is behaving dangerously. We will request police assistance on landing.

Alkohol jako substancja jest niepoliczalny. Szklanki/ kufle/kieliszki są policzalne.

LITTLE/ FEW

Istnieje podobna zależność pomiędzy little i few, które tłumaczymy na język polski jako mało.  Little stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi, a few z policzalnymi.

That’s why we say:

  • We have too little fuel to reach the destination. We need to divert.

But

  • We have too few pilots in the team who can fly in these conditions.

Jedyny „haczyk”: Jeśli przed few oraz little postawimy a, dramatycznie zmienia to znaczenie: a few- kilka/ a little- trochę. Pozbywamy się wręcz znaczenia negatywnego, charakterystycznego dla little/ few:

  • We have a few pilots who can fly in these conditions – Mamy kilku pilotów, którzy potrafią latać w takich warunkach.
  • There are a few small clouds in the sky, generally the weather is perfect for flying.
  • We still have a little time comfort so we can make another pattern.

GRAMMAR

Przeczytaj też:  Czasowniki nieregularne: Lotnictwo.